Nasze zasady

Nasza misja mocno akcentuje „rozwój przez współpracę” oraz to, że z naszymi klientami, dostawcami i społecznościami łączą nas wspólne cele. Szybko reagujemy na potrzeby i zmiany, z pasją poszukując kreatywnych i skutecznych rozwiązań, by te cele realizować. Jesteśmy partnerem dla każdego, kto chce rozwijać się z nami.

Wartości wskazane w misji są dla nas kluczowe i kierujemy się nimi w codziennej pracy.

Pracujemy w oparciu o nowoczesną koncepcję zarzadzania przez cele. Dodatkowo wierzymy w 5 uniwersalnych kompetencji społecznych, które traktujemy jako wskazówki do najlepszego sposobu, w jaki możemy realizować nasze cele zawodowe.

Stawiamy na efektywną współpracę i komunikację wypracowując i rozpowszechniając kulturę informacji zwrotnej. Jesteśmy nastawieni na realizację ambitnych celów widząc ich powiazanie ze strategią całej firmy, czujemy się za nie odpowiedzialni, ale nie przechodzimy też obojętnie obok nieprawidłowości. Realizując cele podejmujemy w odpowiednim czasie odpowiednie decyzje nie wahając się czasami zaryzykować. Wzajemnie się inspirujemy zauważając jak ogromne znaczenie ma różnorodność naszych zespołów. Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności, chętnie dzielimy się wiedzą cały czas szukając nowych możliwości rozwoju.

 

Rozwój to nasze koło zamachowe, to jedna z naszych kluczowych wartości.

Dlatego wdrożyliśmy program Akademia Velvet CARE, cykl szkoleń i warsztatów wewnętrznych, o tematyce zawodowej i ogólnorozwojowej, prowadzonych przez pracowników Velvet CARE z myślą o innych pracownikach.

Realizujemy również ustalony z początkiem roku plan szkoleń i działań rozwojowych, działań wynikających z potrzeb biznesowych firmy.