• 2018
 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2003
 • 2000
 • 1997
 • 1996
 • 1976
 • 1897

Historia zatoczyła koło

 • 2018

  W marcu 2018 roku uruchomiona została nowa maszyna papiernicza. Wyprodukowana przez szwedzką firmę Valmet maszyna o szerokości 5,6 m należy do największych i najnowocześniejszych urządzeń tego typu pracujących w Europie Środkowo-wschodniej. Inwestycja ta została zrealizowana przy współudziale takich instytucji jak BNP Paribas i EBRD. W sumie spółka na dwóch maszynach będzie wytwarzać rocznie ponad 100 tys. t najwyższej jakości bibułki higienicznej.

 • 2016

  W pierwszym kwartale 2016 zainstalowano kolejne trzy nowe linie technologiczne w fabryce Velvet Care w Kluczach. Tym samym zakończono 3. etap inwestycji, które rozpoczęły się na przełomie 2014 i 2015 roku. Dzięki nim podwojono moc produkcyjną zakładu papierniczego, w którym wytwarzane są najbardziej znane produkty z bibuły higienicznej - papier toaletowy, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne pod marką Velvet, będącej od 18 lat synonimem kategorii papierowych w Polsce.

 • 2015

   

  Velvet CARE wyszedł poza ramy producenta artykułów papierowych i staje się silnym graczem na całym rynku higienicznym.

   

  W 2015 roku nastąpiła kolejna duża zmiana w działalności firmy. Zainwestowano w poszerzenie parku maszynowego. W zakładzie w Kluczach stanęły nowe linie technologiczne:

   

  -linia do produkcji wyrobów nawilżanych- najważniejsza z nich, poszerzająca obszar działania przedsiębiorstwa na zupełnie nowe obszary.

   

  - balsamiarka, dająca możliwość zaoferowania zupełnie nowego standardu miękkości wszystkich produktów papierowych oraz

   

  - kolejna linia do produkcji chusteczek higienicznych, praktycznie podwajająca moce produkcyjne firmy w tej kategorii

   

  W efekcie zmian portfolio Velvet zostało poszerzone o nowe kategorie produktów premium – wyroby nawilżane (nawilżany papier toaletowy, nawilżane chusteczki do pielęgnacji niemowląt), oraz produkty z balsamem (chusteczki higieniczne z balsamem oraz papier toaletowy z balsamem). Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji w ciągu 2-3 lat wyniesie ok. 200 mln zł.

   

   

   

 • 2013

  W wyniku przejęcia przez fundusz inwestycyjny Avallon MBO Fund II staliśmy się Velvet CARE – lokalną firmą, która bazując na doświadczeniu i wiedzy najlepszych, śmiało spogląda w przyszłość.

   

  Velvet CARE Sp. z o.o. to pierwsza inwestycja kolejnego, utworzonego w grudniu 2012 roku funduszu AVALLON, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od 2001 roku. Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różne branże, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. W czerwcu 2013 roku fundusz AVALLON MBO FUND został wyróżniony jako Najlepszy Fundusz Roku 2012 w kategorii Średni i Mały Fundusz – wielkość funduszu poniżej 200 mln EUR.

   

  czytaj więcej na www.avallon.pl

 • 2003

  W marcu 2003 roku papiernia w Kluczach stała się częścią amerykańskiego koncernu Kimberly-Clark, dołączając tym samym do grona największych producentów artykułów higienicznych na świecie. Kluczewski zakład został bazą rozwijającej się korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej, zyskując wiedzę i doświadczenie koncernu zarządzającego markami o globalnym zasięgu, takich jak Kleenex®, Scottex® czy Andrex®.

 • 2000

  W tym właśnie roku marka Velvet zdobyła pozycję niekwestionowanego lidera nie tylko
  w kategorii papierów toaletowych i chusteczek, ale również serwetek i (po raz pierwszy) ręczników papierowych.

  Velvet do dzisiaj cieszy się popularnością i powodzeniem wśród konsumentów.

 • 1997

  W 1997 roku firma zaczęła wytwarzać produkty marki Velvet, oferując papier toaletowy,
  który jako pierwszy w Polsce został wykonany z wysokiej jakości bibułki, oraz chusteczki higieniczne. W rok po kampanii reklamowej chusteczki higieniczne Velvet osiągnęły 25-procentowy udział w rynku, a papier toaletowy – 17-procentowy. Gdy firma odniosła sukces rynkowy, zaczęła ubiegać się o miejsce lidera w branży. Na początku zajęła się udoskonaleniem i urozmaiceniem asortymentu. Wprowadziła między innymi papiery zapachowe, wzbogaciła gamę kolorów papieru i zmieniła tłoczenia na chusteczkach. Dzięki temu marka zaczęła wyznaczać nowe trendy w kategorii. Już dwa lata później zakłady papiernicze zyskały nie tylko największą w swojej kategorii świadomość marki i bardzo wysokie oceny jakości,
  które szczególnie dotyczyły funkcjonalności (miękkość), ale też uznanie za to, że ich produkty spełniają wymagania estetyczne, co w badaniach konsumenckich okazało się cechą ważną
  i pożądaną.

 • 1996

  W 1996 roku głównym akcjonariuszem Kluczewskich Zakładów Papierniczych S.A. została międzynarodowa korporacja, co wiązało się między innymi ze zmianą nazwy firmy na International Paper Klucze S.A. Inwestycje International Paper poczynione w latach 1997–2002 wzbogaciły park maszynowy o nowoczesne linie przetwórcze i bezpośrednio przyczyniły się do zyskania przez papiernię statusu jednego z najważniejszych zakładów produkujących i przetwarzających bibułkę tissue w Europie Środkowej – ze względu zarówno
  na wydajność osiąganą w przetwórstwie, jak i na sprzedaż gotowych produktów.

 • 1976

  Znaczący przełom w papierni nastąpił w 1976 roku, w którym zainstalowano pierwszą w Polsce maszynę MP6 do produkcji wysokiej jakości bibułki higienicznej tissue. Oznaczało to jednocześnie kluczową zmianę profilu produkcyjnego zakładu. W tym czasie powstała również biologiczna oczyszczalnia ścieków.

  Działalność fabryki, funkcjonującej już pod nazwą Kluczewskie Zakłady Papiernicze, rozwinęła się na tyle, by  w kolejnym roku rozpocząć eksport bibułki do Anglii, Niemiec, Austrii, na Cypr oraz do Egiptu. Z początkiem lat 90. zmodernizowano MP6, która stała się jedną z najnowocześniejszych maszyn tego typu w Europie i mogła wytwarzać 80 ton gotowej bibułki na dobę.

 • 1897

  Pod koniec 1895 roku Ludwik Mauve, właściciel majątku ziemskiego Klucze, był pewien, że wybuduje fabrykę papieru. Wraz z trójką wspólników rok później zawiązał spółkę akcyjną z kapitałem, który nie przekraczał 1000 rubli. Wszystkim im przyświecał cel – wytwarzać produkty najwyższej jakości, które dzięki temu zawojują rynek i sprawią, że inwestycja przyniesie wymierne zyski. Już w roku 1898 uruchomiono pierwszą maszynę papierniczą, wytwarzającą 6 ton papieru na dobę.

  Podczas I wojny światowej produkcja została wstrzymana, ale w 1920 roku nowi właściciele rozpoczęli rozbudowę i modernizację fabryki. W efekcie wysoka jakość kluczewskiego papieru, którą doceniono w Europie złotym medalem na międzynarodowej wystawie w Paryżu (w 1924 roku), stała się znana poza granicami kraju. W tym samym czasie ruszyła druga maszyna papiernicza o wydajności 12 ton na dobę. W kolejnych latach nadal inwestowano, by zwiększyć efektywność produkcji. W 1935 roku następna, trzecia już maszyna papiernicza miała ponad 3-krotnie wyższą wydajność niż park maszynowy dotychczas istniejący
  w fabryce. Tuż przed II wojną światową możliwości produkcyjne kluczewskiego zakładu osiągnęły poziom 1000 ton papieru i 1800 ton masy celulozowej miesięcznie. Jednocześnie wraz z rozbudową zakładu powstało przyfabryczne osiedle domków jednorodzinnych dla pracowników papierni.

  W okresie II wojny światowej fabryka trafiła w ręce niemieckich władz cywilnych. Z końcem wojny, w połowie 1945 roku, nowym właścicielem zakładu została Polska Republika Ludowa i wtedy też uruchomiono ponownie pierwszą z maszyn papierniczych. Kilka lat po wojnie zainstalowano maszynę MP5, na której zaczęto produkować papier toaletowy. W okresie zmian strukturalnych w dziedzinie zarządzania i organizacji przemysłu, przeprowadzonych na początku lat 50. przedsiębiorstwo w Kluczach otrzymało nową nazwę: Fabryka Celulozy i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego.