Certyfikaty

Ecolabel

Jest on przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w ramach programu oznakowania ekologicznego UE. Program ten odnosi się do zrównoważonego rozwoju i ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Wspólnot Europejskich.

Wyroby z oznakowaniem EU Ecolabel, od surowców do produkcji, są oceniane przez niezależnych ekspertów w celu zapewnienia, że spełniają kryteria ograniczonego wpływ na środowisko.