Certyfikaty

Certyfikat PN-N 18001:2004

Certyfikat poświadcza wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz skuteczne jego realizowanie zgodnie z normą PN-N 18001:2004 Zakres certyfikacji: produkcja bibułki tissue oraz projektowanie i sprzedaż wyrobów higienicznych, kosmetycznych i sanitarnych z bibułki tissue.

Celem wdrożenia norm PN-N-18001 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w normach wymagania umożliwiają kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.