Certyfikaty

W trosce o satysfakcję naszych klientów projektujemy, produkujemy i dostarczamy produkty higieniczne i kosmetyczne zgodne

z obowiązującym prawem, spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz oczekiwania dotyczące właściwości użytkowych.  

W naszych działaniach promujemy i wspieramy zasady bezpiecznej pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Nasza firma wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali:

- system zarzadzania jakością wg ISO 9001,

- system zarządzania bezpieczeństwem produktu wg BRC CP oraz IFS HPC,

- system zarządzania środowiskiem według ISO 14001, standardu FSC, PEFC, EU Ecolabel

- system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001

Certyfikat PN-N 18001:2004
Zobacz
BRC CP
Zobacz
IFS HPC
Zobacz
Ecolabel 1
Zobacz
Ecolabel 2
Zobacz
FSC
Zobacz
PEFC
Zobacz