Certyfikaty

 

W trosce o satysfakcję naszych klientów i zainteresowanych stron projektujemy, produkujemy i dostarczamy produkty higieniczne i kosmetyczne zgodne z obowiązującym prawem, wymaganiami wynikającymi z kontekstu Organizacji, spełniające wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz własności użytkowych.  

W naszych działaniach promujemy i wspieramy zasady bezpiecznej pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego.Nasza firma wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali:

- system zarzadzania jakością wg ISO 9001,

- system zarządzania bezpieczeństwem produktu wg BRC CP oraz IFS HPC,

- system zarządzania środowiskiem według ISO 14001, standardu FSC, PEFC, EU Ecolabel

- system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001

Polityka
Zobacz
BRC CP
Zobacz
IFS HPC
Zobacz
Ecolabel
Zobacz
FSC
Zobacz
PEFC
Zobacz
Certyfikat PN-N 18001:2004
Zobacz